La noche es nuestra

Una alternativa a la televisió, al futbol i als dies cansats. Combina 120 minuts de música per a recordar amb entrevistes a cantants, escriptors i músics. També ofereix reflexions i un racó romàntic. Els oients poden enviar les seves peticions a lanocheesnuestra@radiomarratxi.es.

Presenta: Fernando López

Dia i hora d'emissió: Dimecres, de 22h a 00h.